Thiết Bị Nhà Bếp

CÔNG TY TNHH PHƯỚC TÂN PROWINDOWS
Email: cuanhuaphuoctan@gmail.com
Facebook Youtube Zalo
Hotline
0898.29.19.19
Thiết Bị Nhà Bếp
Máy rửa chén BOSCH SMS4ECI14E - Series 4 - 13 bộ
Máy rửa chén BOSCH SMS2IVI61E- Series 2- 13 bộ
Máy rửa chén BOSCH SMS8YCI01E - Series 8 - 14 bộ
Máy rửa chén BOSCH SMS4EVI14E- Series 4 -13 bộ
Máy rửa chén BOSCH SMS6ZCI49E- Series 6 -14 bộ
Chậu rửa chén 7843 2 hộc lệch - 304
Giá: 1.750.000đ 1.750.000đ
Chậu rửa chén 7843 2 hộc lệch - 304
Giá: 1.750.000đ 1.750.000đ
Chậu rửa chén vàng kem CRC-M09
Giá: 4.150.000đ 4.150.000đ
Chậu rửa chén đúc 78x46x304
Giá: 2.080.000đ 2.080.000đ
Chậu rửa chén đá mè CRC-M05M
Giá: 4.150.000đ 4.150.000đ
Chậu rửa chén đá mè CRC-M02
Giá: 3.860.000đ 3.860.000đ
Chậu rửa chén inox 82x45
Giá: 930.000đ 930.000đ
Chậu rửa chén inox 78x43x304
Giá: 730.000đ 730.000đ
Chậu rửa chén đá mè CRC-M09
Giá: 4.150.000đ 4.150.000đ
Chậu rửa chén đá mè - CRC-M01(78x48x23)
Giá: 3.750.000đ 3.750.000đ
Chậu rửa chén cao cấp 78x45
Giá: 4.360.000đ 4.360.000đ
Chậu rửa chén Nano 8245 cân
Giá: 1.550.000đ 1.550.000đ
Chậu rửa chén 50 x 39
Giá: 290.000đ 290.000đ
Chậu rửa chén Nano 8245 lệch
Giá: 1.600.000đ 1.600.000đ
Chậu rửa chén Nano 8245 Vắt dao vắt thớt
0